Train #SE2 at Hue Railway Station

Train #SE2 at Hue Railway Station

Train #SE2 at Hue Railway Station