Fishing boat on Cam Binh Beach in Binh Thuan Province

Fishing boat on Cam Binh Beach in Binh Thuan Province

Fishing boat on Cam Binh Beach in Binh Thuan Province